Informe PISA sobre cultura i educació financera
PISA 2012 Financial Literacy Framework
Recomendation on Principles and Good Practices for Financial Educaton and Awarness (2005)
Informes de l'OCDE

OECD Project on Financial Education at Schools (2008)
The Importance of Financial Education (2006)
Informes
Informe sobre l'economia als sistemes educatius d'Europa
L'associació CEAPES va enviar al Ministeri d'Educació un informe sobre la presència dels estudis econòmics als diferents sistemes educatius de tota Europa.

La conclusió és que només a tres països no hi ha cap matèria de caire econòmica (o la possibilitat d'introduir-la) a l'ensenyament obligatori: Portugal, Itàlia i Espanya.

Podeu consultar-lo al següent link: Sistemas Educativos de Europa