Activitat de l'associació
2008
2009
2010
2011
2012
Normativa legal : Arxiu de la normativa i canvis legals produïts de 2008 a 2011, que van ser recollits per la web.
Per associar-se

Ho pots fer enviant-nos un correu amb les següents dades:

Nom i cognoms
Adreça
Telèfon
Email
Centre de treball
Compte corrent
(la quota és de 20 euros l'any)

Per conèixer millor el perfil dels socis, també demanem:
Situació laboral (funcionariat, escola concertada...)
Assignatures que imparteixes



2013
2014