Activitat de l'associació anterior a 2008
Val la pena destacar la crònica de les negociacions que des de l'eee i l'aedes es van tenir amb el Ministeri d'Educació durant l'elaboració de la LOE, per tal que l'economia s'incorporés al currículum dels estudiants. Podeu consultar-la al següent link: negociacions amb Madrid.

Volem destacar també les dues esmenes que Convergència i Unió van presentar a favor de l'economia i la cultura de l'esperit emprenedor, que finalment també van ser rebujtades pel Congrés. Són disponibles al següent link: esmenes.