Activitat de l'associació al 2009
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Al gener va haver-hi un descans en la vida de l'associació.

Van continuar els contactes amb la resta d'associacions de professors d'economia de l'estat, i és possible que es celebri una reunió al mes de març.

Es va planificar una nova reunió de junta.

Com ja és habitual, vam animar a tots els socis de l'eee a participar-hi de forma activa en les activitats que fossin del seu interés.
En Carles Batlle, president de l'associació, va assistir a les 2a Trobada Andalusa de Professors d'Economia. Podeu consultar les activitats de les jornades a la pàgina de l'associació andalusa de professors d'economia de secundària AADES o a la pàgina de Felipe Foj, http://www.econoaula.com

La conferència inaugural de les jornades va anar a càrrec del professor José Luís Sampedro.

Tal com podeu veure en el programa, es van tractar temes sobre el currículum, sobre el nou pla comptable, la didàctica de l'economia o l'economia de cine. Posats en contacte amb el professorat organitzador de les jornades, ens van manifestar la seva disposició per què pengem a la nostra pàgina web el material que els facin arribar els diferents ponents, i que ells posaran a disposició a la seva web. Per tant, durant els propers dies esperem poder incloure'l a la nostra secció de Recursos.


Vista general de les Jornades
Sílvia Martínez, presidenta de l'Associació Andalusa de Docents d'Economia en Secundària, amb José Luís Sampedro
Assistents d'altres comunitats (Múrcia, Madrid i Catalunya), amb Felipe Foj i Sílvia Martínez, organitzadors de les jornades.
Per altra banda, i com ja és habitual, es continua amb la preparació de les Jornades del proper mes de novembre.

La nova junta de l'eee està prevista per finals del mes de febrer, per tal de continuar amb els projectes iniciats, consolidar acords, i en la mesura del possible, iniciar noves activitats didàctiques i pedagògiques. Us en seguirem informant.


Febrer
El passat divendres 6 de març va celebrar-se la reunió de la junta de l'eee. Van tractar-se temes com l'organització de les jornades del novembre, la coordinació d'un nou exemplar de Sinergia, la convocatòria de la propera assemblea general de socis, que es preveu fer a principis de juny de 2009, i qüestions sobre pagaments i despeses de l'associació.

També es va tractar el tema de la possible associació estatal de professors d'economia, que està previst constituir a finals del mes d'abril.
Març
L'activitat més important prevista pel mes d'abril és la constitució de l'associació estatal de professorat d'economia. A la passada junta de l'eee (en teniu la informació a les notícies de març de 2009) es van acordar les condicions de la participació de l'eee en aquesta possible associació estatal.

Paral·lelament, es continua amb l'organització de les Jornades dels Ensenyaments Econòmics, previstes pel mes de novembre. Aviat ultimarem el programa i us el farem arribar. Tal com es va fer l'any passat, és previst que els membres de l'eee tinguin una bonificació a la matrícula de les Jorandes.
Abril
El passat dia 24 d'abril ens vam trobar a Madrid els representants de quatre associacions de professorat d'economia a secundària:

- Asociación Andaluza de Docentes de Economía en Secundaria ( AADES),
representada per la Sivlia Martínez
- Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa (AEEE),
representada per Carles Batlle i Montserrat Térmens
- Asociación Galega de Ensinantes de Economía en Secundaria (AGAEDES),
representada per Javier Martínez
- Associació de Professors d'Administració, Comerç i Economia del País Valencià (APACEPV),
representada per Joan Sala
- Asociación de Profesores de Economía de la Secundaria de Extremadura (ECONODOCENTES).
El seu representant, Jesús Manzano, no va poder assistir, però telemàticament ens va comunicar el seu vist-i-plau a les propostes que es van fer a la reunió.


En una reunió celebrada al Consejo de Economistas, i posteriorment contiuada a l'hotel on els representants de totes les associacions vam allotjar-nos, es va consensuar la creació de la CEAPES, la "Confederación Estatal de Asociaciones de Profesorado de Economía en Secundaria".

En aquests moments, ens trobem en el procés d'inscripció de la confederació al corresponent registre de Madrid. Per a això, calen uns documents de voluntat de federació de cada associació, que s'estan redactant a cada una d'elles, que s'hauran d'adjuntar a la còpia dels estatuts signada també per tots els presidents de les associacions.

Podeu consultar els estatuts al següent link, Estatutos CEAPES, que posteriorment quedarà incorporat a la secció de "Documents bàsics" de la pàgina web.

En principi, i a falta de ratificació oficial, la junta directiva de la CEAPES quedarà formada per:

- Presidenta:                 Sílvia Martínez, d'AADES
- Vicepresidenta:                Maria del Carmen López, d'AGAEDES
- Secretari:                         Carles Batlle, d'AEEE
- Vocal 1:                        Joan Sala, d'APACEPV
- Vocal 2:                         Jesús Manzano, d'ECONODOCENTES


Maig
Juny
Com és habitual, final de curs va portar un relentiment a la vida de l'associació. Les principals activitats que es van dur a terme va ser la continuació amb l'organització de les Jornades del novembre, i la creació de la CEAPES.
Aquí podeu veure unes fotos de la reunió entre els respresentants de les associacions de professorat d'economia a secundària que vam signar la CEAPES.

D'esquerra a dreta, Joan Sala (APACEPV), Sílvia Martínez (AAEDES), Carles Batlle i Montserrat Tèrmens (EEE) i Javier Martínez (AGAEDES). Posteriorment, el representant d'Extremadura s'adheriria a l'acord que vam signar aquestes quatre associacions
Setembre
El dia 26 de setembre va celebrar-se l'assemblea general de socis de l'eee. Tan aviat com disposem de l'acta, la penjarem a la web.

Com a més destacable, podríem mencionar la baixa assistència dels socis, i que cap dels assistents es va mostrar disposat a integrar-se a la vida activa de l'associació, entrant a la junta, ocupant un càrrec, o fent alguna tasca concreta (la revista, jornades, concurs de joves emprenedors, un cafè amb economia...).


El passat dia 27 de novembre vam celebrar les VII Jornades dels Ensenyaments. Amb el material que vam repartir a tots els assistents, vam incloure-hi una carta de l'eee on us demanàvem de part de l'actual junta la vostra participació activa en projectes de l'associació. La feina que estem desenvolupant tots fins ara és voluntària, i ens cal una renovació.

Si algú de vosaltres té ganes d'aconseguir nous amics, tenir noves experiències... o dedicar una mica del vostre temps lliure a vosaltres mateixos i a millorar la pràctica docent... i compartir-ho amb altres persones... en aquest cas, l'eee és el vostre lloc i us animem a participar-hi.

Passat el Nadal es celebrarà la propera reunió de la junta directiva. En el seu moment en publicarem la informació a la web. Si algú està interessat en assistir-hi, només ha de posar-se en contacte amb nosaltres. Ja des d'ara us convidem a assistir-hi, a formar-ne part, i a desenvolupar-hi les vostres idees i interessos.
El passat dia 5 de novembre va quedar formalment constituïda la CEAPES, la Confederació Estatal d'Associacions de Professorat d'Economia en Secundària, de la qual l'eee n'és un membre fundador.

A la secció de "Documents bàsics" de la web podeu consultar els estatuts de la confederació, que té com a principal objectiu promoure l'ensenyament de l'economia a l'educació secundària.

Al següent document podeu consultar la fulla d'inscripció al registre, que la presidenta de la CEAPES, la Silvia Martínez Méndez, de l'associació andalusa, ens ha fet arribar per correu electrònic.

Inscripció CEAPES
Novembre